ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NGFL-POP UP STORE

1) Η είσοδος επιτρέπεται σε όλους όσους επιδείξουν το Free Pass το οποίο θα σταλεί στο email τους μετά την επικύρωση της πρόσκλησης. Μαζί με το Free Pass στην είσοδο θα επιδείξετε ταυτότητα και πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου 6μήνου ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid test 48 ωρών.

2) Η είσοδος και η έξοδος γίνεται αποκλειστικά από την Οδό Ερμού.

3) Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

4) Οι συμμετέχοντες πρέπει να φροντίσουν να τηρούν τις αποστάσεις των 1,5m από όλους.

5) Θα υπάρχουν αντισηπτικά χεριών σε εμφανή σημεία του χώρου. Επίσης πρέπει να υπάρχουν αντισηπτικά χεριών σε κάθε installation.

6) Θα γίνεται καθημερινή απολύμανση όλων των ειδικών επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, πόμολα, ταμεία, τραπέζια, τουαλέτες κ.λπ.).

7) Το προσωπικό της διοργανώτριας εταιρείας θα είναι πλήρως εμβολιασμένο και εκπαιδευμένο για την ασφάλεια και διευκόλυνση εκθετών και επισκεπτών.

8) Ενημερωτικά roll-ups οπτικών μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, θα υπάρχουν σε 2 εμφανή σημεία του χώρου.

9) Τακτικές ανακοινώσεις μηνυμάτων για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.