ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με τα νέα μέτρα εάν φωτογραφίσετε τα Shows:

1) θα πρέπει να διατηρήσετε τις απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ σας
2) να φοράτε μάσκα
3) απαγορεύεται η είσοδος στα backstage