Stalexpo
Α. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
67 Patision str,
Athens
104 34

Tel: 210 8214 687 & 210 8222 407
Fax: 210 8827 094

email: stalex@otenet.gr
www.stalexpo.gr

Contact person:
Aspasia Kontou
aspasiakontou@gmail.com